Posted |

Jak zorganizować zaplecze sanitarne?

Organizacja zaplecza sanitarnego podczas dużego wydarzenia w plenerze wymaga nade wszystko dobrego planu. Trzeba w nim uwzględnić sporo elementów takich jak np. przewidywana liczba uczestników, ukształtowanie i wielkość terenu, czas trwania imprezy etc. Ilość i rodzaj przenośnych toalet powinny być adekwatne do potrzeb konkretnego wydarzenia. Pod innym kątem podchodzi się do tego tematu w przypadku np. jednodniowej imprezy, a pod innym przy kilkudniowym wydarzeniu. Oczywiście nie bez znaczenia w tym kontekście jest również zasięg imprezy.

5

Wybór odpowiednich modeli jest podyktowany opisanymi powyżej przesłankami. Niemniej należy zwrócić uwagę na to, co znajduje się w standardzie, a za co trzeba dodatkowo płacić. Zazwyczaj na podstawowe wyposażenie mobilnych toalet składają się m.in. bezodpływowy zbiornik, pisuar, uchwyt na papier toaletowy, antypoślizgowa podłoga, zamek umożliwiający zamknięcie drzwi od wewnątrz, wentylacja etc.

18.07.2008 Jarocin Jarocin Festiwal 2008 N/z Publicznosc  Fot. Donat Brykczynski/REPORTER

Zadaniem organizatora jest zapewnić uczestnikom swobodny dostęp do sanitariatów oraz wygodę – na tyle, na ile warunki na to pozwalają. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest ustawienie toalet na obrzeżach terenu, na którym odbywa się wydarzenie. Nie powinny one kolidować z innymi strefami. Ważne jest to, by zostały zachowane stosowne odległości, ale też dotarcie do toalet nie powinno zająć uczestnikom zbyt wiele czasu. Organizator musi mieć na względzie to, że do sanitariatów zawsze będą kolejki – tak więc miejsce wygospodarowane na ten właśnie cel nie może być zbyt małe.